Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιστορικό

10.01.2022: Το ΔΣ του ΙΤΕ ανασυγκροτεί τη σύνθεση της ΕΙΦ να περιλαμβάνει τους εκπροσώπους του νέου Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ).

22.02.2021: Το ΔΣ του ΙΤΕ ορίζει την ΕΙΦ με τη νέα σύνθεση με μέλη από όλα τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την ΚΔ και διευρυμένο ρόλο ως Ανεξάρτητη Επιτροπή του Ιδρύματος αρμόδια για θέματα ισότητας φύλων και διαχείρισης σχετικών προβλημάτων & διαφορών.

20.07.2018: To ΔΣ του ΙΤΕ ορίζει 5-μελή Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Ιδρύματος με στόχο να διαμορφώσει το πρώτο και προς το παρόν σε ισχύ Σχέδιο Δράσης Ισότητας του ΙΤΕ Αρχείο PDF.

1η 5-μελής Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΙΤΕ: