Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του ΙΤΕ Αρχείο PDF

Ποιοι είμαστε

Ο Ρόλος της ΕΙΦ είναι να αναπτύξει και να υποστηρίξει το πλαίσιο για ένα ερευνητικό και εργασιακό περιβάλλον το οποίο να διέπεται από σεβασμό στην ισότητα των δύο φύλων, να προάγει την ισότιμη εργασιακή ενεργοποίηση και συμμετοχή σε θέσεις αποφάσεων των γυναικών και μειονοτήτων και να επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους μεροληψία και προκατάληψη λόγω φύλου.

Στόχοι της ΕΙΦ:

Μέλη

Ινστιτούτο

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Υπολογιστικών Μαθηματικών

Ιωάννης Πανταζής

Ζηνοβία Μητράκα

Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Κυριακή Χρυσοπούλου

Σταύρος Πισσαδάκης

Μεσογειακών Σπουδών

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Νικόλαος Ποταμιάνος

Αστροφυσικής

Ιωάννης Αντωνιάδης

Βασιλική Παυλίδου

Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Αθανασία Παπουτσή

Αναστάσιος Παυλόπουλος

Πληροφορικής

Ειρήνη Φουντουλάκη

Μάγδα Χατζάκη

Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Μαρία Κλάπα, Πρόεδρος ΕΙΦ - ΙΤΕ

Θεόφιλος Ιωαννίδης

Γεωενέργειας

Σπυρίδων Μπέλλας

Εμμανουήλ Σταματάκης

Βιοϊατρικών Ερευνών

Χαράλαμπος Καλογερόπουλος

Ιωάννα Μπέμπη

Κεντρική Διεύθυνση

Τζωρτζίνα Κακλαμάνη, Αντιπρόεδρος ΕΙΦ - ΙΤΕ

Κάλλια Τζίκα

Επικοινωνία

Μαρία Κλάπα, Πρόεδρος ΕΙΦ - ΙΤΕ
Τηλ: +30 2610965249, email: mklapa@iceht.forth.gr

Tζωρτζίνα Κακλαμάνη, Αντιπρόεδρος ΕΙΦ - ΙΤΕ
Τηλ: +30 2810391355, email: georgina@admin.forth.gr

e-mail Επιτροπής: gec-forth@forth.gr