Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σύνθεση

Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ και Διευθυντή της ΚΔ του ΙΤΕ κ. Ν. Ταβερναράκη, σε συνέχεια της με αρ.πρακτ. 471/37-6/10.1.2022 απόφασης του Σώματος σχετικά με το θέμα της Ισότητας των Φύλων και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότηση της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων.

Διαβάστε την απόφαση ΔΣ / ΙΤΕ Αρχείο pdf