Επιστολή με στόχο την Επίσπευση ολοκλήρωσης της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

Επιστολή με στόχο την Επίσπευση ολοκλήρωσης της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

Σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχόλια Συλλόγου Ερευνητών επί του Σχεδίου Νόμου Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Ψήφισμα για την ξαφνική απώλεια του Ερευνητή ΙΜΒΒ Αθανάσιου Λουκέρη

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Σύλλογος Ερευνητών του Ι.Τ.Ε. εκφράζει την βαθύτατη θλίψη και βαριά οδύνη του για τον ξαφνικό θάνατο του αγαπητού φίλου, συναδέλφου και διακεκριμένου επιστήμονα Αθανασίου Λουκέρη, Διευθυντή Ερευνών τον Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογία και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε. και ομόφωνα αποφασίζει:

  • Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα, το οποίο και να αποστείλει στην οικογένεια του εκλιπόντος, με τα θερμότατα συλλυπητήριά του.
  • Να καταθέσει το ποσό των 300 ευρώ προς ενίσχυση του Ιδρύματος «Κιβωτός του Κόσμου».
  • Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

Ηράκλειο, 1η Ιουνίου

Σύλλογος Ερευνητών Ι.Τ.Ε.