Σύνθεση Δ.Σ. 2014 – 5/2017

Πρόεδρος:

 • Ευάγγελος Σακκαλής, Κύριος Ερευνητής, ΙΠ
  Τηλ.: 2810 391448 (γραφ.)
  Email: sakkalis@ics.forth.gr

Αντιπρόεδρος:

 • Πουλίκος Πραστάκος, Διευθυντής Ερευνών, ΙΥΜ
  Τηλ.: 281 0391767 (γραφ.)
  Email: poulicos@iacm.forth.gr

Γραμματέας:

 • Βασίλειος Δρακόπουλος, ΕΛΕ Α’, ΙΕΧΜΗ
  Τηλ.: 261 096522 (γραφ.)
  Email: indy@iceht.forth.gr

Ταμίας:

 • Παναγιώτης Λουκάκος, Κύριος Ερευνητής, ΙΗΔΛ
  Τηλ.: 281 0391382 (γραφ.)
  Email: loukakos@iesl.forth.gr

Μέλος:

 • Κυριάκος Πετράτος, Κύριος Ερευνητής, ΙΜΒΒ
  Τηλ.: 281 0394353 (γραφ.),
  Email: petratos@imbb.forth.gr

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Νίκος Παπαδόπουλος, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΜΣ
  Τηλ.: 28310 25146 (γραφ.)
  Email: nikos@i