Σύνθεση Δ.Σ.

Πρόεδρος:

 • Νίκος Παπαδόπουλος, Κύριος Ερευνητής, ΙΜΣ
  Τηλ.: 28310 25146 (γραφ.)
  Email: nikos@ims.forth.gr

Αντιπρόεδρος:

 • Γιάννης Ζαχαράκης, Κύριος Ερευνητής, ΙΗΔΛ
  Τηλ.: 2810 391912, 391922 (γραφ.)
  Email: zahari@iesl.forth.gr

Γραμματέας:

 • Σπύρος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ερευνών, ΙΕΧΜΗ
  Τηλ.: 2610 965252 (γραφ.)
  Email: sny@iceht.forth.gr

Ταμίας:

 • Μανόλης Λουράκης, Κύριος Ερευνητής, ΙΠ
  Τηλ.: 2810 391716 (γραφ.)
  Email: lourakis@ics.forth.gr

Μέλος:

 • Μανόλης Στρατάκης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΗΔΛ
  Τηλ.: 2810 391274 (γραφ.),
  Email: stratak@iesl.forth.gr

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Πουλίκος Πραστάκος, Διευθυντής Ερευνών, ΙΥΜ
  Τηλ.: 2810 391767 (γραφ.)
  Email: poulicos@iac