Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συνεργασίες

13.04.2022: | Συγκρότηση Δικτύου Επιτροπών Ισότητας Φύλων των Ερευνητικών Κέντρων & Ινστιτούτων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

08.10.2020: | Δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ