Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Υποεπιτροπές

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΗ

Δείκτες, Εγχειρίδια, Καλές πρακτικές, Διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στο ΙΤΕ

- Ιωάννης Αντωνιάδης, jantoniadis@ia.forth.gr
- Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, georgiadi@ims.forth.gr
- Μαρία Κλάπα, mklapa@iceht.forth.gr
- Μαγδαληνή Χατζάκη, magda@ics.forth.gr

Στοιχεία Ανθρώπινων Πόρων, Τροποποιήσεις διοικητικών εγγράφων, Ερωτηματολόγια

- Τζωτζίνα Κακλαμάνη, georgina@admin.forth.gr
- Κάλλια Τζίκα, tzika@admin.forth.g

Διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών

- Ιωάννης Πανταζής, pantazis@iacm.forth.gr
- Αθανασία Παπουτσή, papoutsi@imbb.forth.gr
- Κική Χρυσοπούλου, kiki@iesl.forth.gr
- Ειρήνη Φουντουλάκη, fundul@ics.forth.g

Προσλήψεις και Προαγωγές

- Μαρία Κλάπα, mklapa@iceht.forth.gr
- Ζίνα Μητράκα, mitraka@iacm.forth.gr
- Ιωάννης Πανταζής, pantazis@iacm.forth.gr
- Κική Χρυσοπούλου, kiki@iesl.forth.gr

Δράσης Διάχυσης, Πληροφόρησης, Δημοσιότητα, Ιστοσελίδα

- Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, georgiadi@ims.forth.gr
- Σπυρίδων Μπέλλας, spyrosbellas@ipr.forth.gr
- Ιωάννης Πανταζής, pantazis@iacm.forth.gr
- Αναστάσιος Παυλόπουλος, a.pavlopoulos@imbb.forth.gr
- Μαγδαληνή Χατζάκη, magda@ics.forth.gr

Βελτίωση των συνθηκών για την Ισορροπία της Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Ιωάννης Αντωνιάδης, jantoniadis@ia.forth.gr
Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, georgiadi@ims.forth.gr
Αναστάσιος Παυλόπουλος, a.pavlopoulos@imbb.forth.gr
Μαγδαληνή Χατζάκη, magda@ics.forth.gr